Hypalgesi, nedsatt følsomhet for smertefulle stimuli.