Hypalgesi er nedsatt følsomhet for smertefulle stimuli.