Hyperlipemi, unormalt høy konsentrasjon av fettstoffer i blodet.