Hyperlipemi er unormalt høy konsentrasjon av fettstoffer i blodet.