Hyperlipidemi, unormalt høy konsentrasjon av fettstoffer i blodet, også kalt hyperlipemi. Ved for høy konsentrasjon av lipoproteiner i blodet kalles det hyperlipoproteinemi.