Hypothenar er det samme som lillefingerballen, som opponent til tommelfingerballen (thenar).