Thenar, fyldig, muskuløst område av håndflaten som ligger ved roten av tommelen. Er sammensatt av korte tommelfingermuskler (musculus abductor pollicis brevis, musculus flexor pollicis brevis, musculus opponens pollicis og delvis musculus adductor pollicis).