Hypovitaminose, tilstand hvor organismen har fått tilført for lite av ett eller flere vitaminer. Motsatt: hypervitaminose.