Idiopatisk, betegnelse på en sykdom som opptrer spontant uten kjent årsak og uten å ha sammenheng med noen annen kjent tilstand. Uttrykket essensiell brukes også ofte med samme betydning. For eksempel kan forhøyet blodtrykk (hypertensjon) uten kjent årsak betegnes idiopatisk hypertensjon eller essensiell hypertensjon.