Ilioinguinal, som har med både flanke og lyske å gjøre.