Ilioinguinal betyr at noe har med tarmbenet (os ilium, i bekkenet) og lysken (inguen) å gjøre.