Inanisjon, mangelfull eller opphørt næringstilførsel, ekstrem avmagring.