Indicatio vitalis, vital indikasjon, livsnødvendig grunn (f.eks. for en operasjon). Se også indikasjon.