Indicatio vitalis er latin for 'vital indikasjon' og betyr 'livsnødvendig grunn', for eksempel for en operasjon. Se også indikasjon.