Inhalasjon, innånding, oftest brukt i forbindelse med innånding av gasser, støv eller medikamenter.