IPSP,en synaptisk utløst elektrisk respons som fører til hemming av mottagercellen.