Nerveceller, eller nevroner, er celler i nervesystemet. Nerveceller finnes både i sentralnervesystemet (hjernen og ryggmargen) og i det perifere nervesystemet (nervene som går ut i kroppen). Nervecellene er spesialiserte til å motta og sende nerveimpulser, det vil si elektriske signaler. Noen nerveceller leder signaler fra kroppens sanseorganer og inn til sentralnervesystemet (betegnet som afferente nevroner), mens andre leder signaler fra sentralnervesystemet og ut til kroppens muskler og kjertler (betegnet som efferente nevroner).Nerveceller er forskjellige fra de fleste andre celler i kroppen ettersom de ikke kan byttes ut, men som regel varer livet ut. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Nervecellebiologi

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt