Nerveceller, eller nevroner, er celler i nervesystemet. Nerveceller finnes både i sentralnervesystemet (hjernen og ryggmargen) og i det perifere nervesystemet (nervene som går ut i kroppen). Nervecellene er spesialiserte til å motta og sende nerveimpulser, det vil si elektriske signaler. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Nervecellebiologi

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt