Innkilt brudd, knokkelbrudd der de to endene går inn i hverandre og sitter mer eller mindre fast. Bruddendene kan bli stående fiksert, eventuelt i en forskjøvet stilling.