Inntåing, inntilbens gange hvor særlig føttene føres innover slik at det blir snubletendens.