Instillasjon, inndrypping (av legemiddel), dråpevis væsketilførsel i et sår, i kroppshulrom o.a.