Integriner, viktig gruppe adhesjonsmolekyler involvert i feste av celler til ekstracellulær matriks (ECM) og til andre celler. Inngår i spesialiserte celleforbindelser som formidler forankring til ECM. Leukocytter bruker integriner (samt ulike andre adhesjonsmolekyler) for å feste seg til blodåreveggen. Medfødt defekt i en undergruppe av leukocyttintegriner (β2-integrinene) medfører sykdommen leukocytt-adhesjonsdefekt 1 (LAD-1), karakterisert ved gjentagne voldsomme bakterielle infeksjoner.