Celleforbindelser er spesialiserte kontakter mellom celler, og mellom celler og deres omgivelser (intercellulærsubstans). Hele artikkelen