Intrinsic system, betegnelse på en del av koagulasjonssystemet som kan aktiveres uten tilførsel av vevstromboplastin.