Tromboplastin, koagulasjonsfremmende substans. Terminologien er omstridt. Betegnelsen tromboplastin brukes hyppigst for å beskrive den evnen overflatestrukturer i celler fra forskjellige vev (vevstromboplastin) har til å akselerere syntesen av trombin i nærvær av koagulasjonsfaktor VII og kalsium.