Isotransplantasjon er det samme som syngen transplantasjon.