Jerndepot, lager av jern i kroppen, hovedsakelig lokalisert til benmarg, lever og milt.