Juvenil revmatoid artritt er leddgikt hos barn. Se leddgikt.