Kadaverspasme, dødsstivhet som oppstår momentant ved dødens inntreden (se også dødstegn).