Kali, eldre betegnelse for kaliumforbindelser, særlig slike som brukes i kunstgjødsel.