Kalmodulin er et intracellulært protein som binder kalsiumioner (Ca++). Når Ca++ bindes til kalmodulin, endrer proteinet form og kan derved aktivere en rekke enzymer (kalsiumavhengige kinaser) som fosforylerer andre proteiner. Disse vil derved endre sin aktivitet.