Knokkel

Den øvre delen av lårbeinet gjennomskåret, voksen person. Kroppen inneholder 1–1,5 kilo kalsium, hvorav det aller meste finnes i skjelettet. I knoklene er kalsium bundet sammen med fosfat i en kjemisk forbindelse som kalles hydroksylapatitt.

Knokkel
Av .

Kalsium er et grunnstoff med kjemisk symbol Ca.

Faktaboks

Uttale
kˈalsium
Etymologi
av latin calx, ‘kalk, kalkstein’

Kroppen inneholder 1–1,5 kilogram kalsium. Det meste finnes i skjelettet i form av hydroksylapatitt, et mineral som inneholder fosfat i tillegg til kalsium. Kalsium finnes dessuten i alle celler, i blodet og i vevsvæsker. I cellene er kalsium viktig i signalformidlingen, blant annet når musklene trekker seg sammen. Kalsiumioner (Ca2+) har også en viktig rolle i aktivering av enzymer både i og utenfor cellene.

Uttrykket «kalk» brukes tidvis om kalsium, men «kalk» refererer egentlig til noen spesifikke kalsiumsalter og ikke kalsium i seg selv.

Rent (metallisk) kalsium danner svært lett forbindelser med andre stoffer. I naturen finnes kalsium derfor bare som ulike kjemiske forbindelser (salter, mineraler) og særlig i form av kalsiumkarbonat (CaCO3).

Daglig inntak av kalsium

Et glass melk.
Melk fra ku er vanlig å bruke som drikke i mange land, særlig i Europa og Asia. Melkeprodukter er en viktig kilde til kalsium i et norsk kosthold.
Av .
Lisens: CC BY SA 4.0

Anbefalt kalsiuminntak per døgn er cirka 800 milligram, fortrinnsvis gjennom kosten. Meieriprodukter bør være hovedkilden. Dersom det ikke er mulig å dekke døgnbehovet gjennom kosten, bør det suppleres med kalsiumtilskudd. Det er samtidig viktig å få i seg tilstrekkelig vitamin D, slik at kalsiumet kan tas opp. Kombinasjonspreparater som inneholder både kalsium og vitamin D brukes ofte.

Regulering av kalsium i kroppen

Osteoporose
Til venstre: normalt beinvev. Til høyre: beinskjørhet. Ved lavt inntak av kalsium over tid, vil kroppen hente ut kalsium fra knoklene for å holde en stabil konsentrasjon i blodet. Da kan man få beinskjørhet.
Osteoporose
Av /iStock.

Kalsiumkonsentrasjonen i kroppen er svært nøye regulert for å unngå både for høye og for lave nivåer. Reguleringen av kalsiumkonsentrasjonen i blodet er et komplisert samspill mellom parathyreoideahormon, kalsitonin, kalsitriol (aktivt vitamin D) og kalsiuminnholdet i kosten. D-vitamin er nødvendig for opptak av kalsium fra tarmen.

Ved fallende kalsiumkonsentrasjon (hypokalsemi) vil parathyreoidea øke utskillelsen av parathyreoideahormon. Dette fører til frigjøring av kalsium fra skjelettet (kalsiumlageret i kroppen) og økt absorpsjon av kalsium i tarmen og i nyrene. På den måten blir kalsiumkonsentrasjonen normalisert. Dette går imidlertid på bekostning av skjelettet, slik at man kan utvikle beinskjørhet (osteoporose) og økt risiko for beinbrudd over tid. Ved økende kalsiumkonsentrasjon (hyperkalsemi) skjer det motsatte.

Forstyrrelser i kalsiumbalansen

Økning av kalsiumkonsentrasjoner inne i celler ut over det normale antas å være en viktig årsak til celledød.

Unormalt lav kalsiumkonsentrasjon i blodet kalles hypokalsemi, og unormalt høy konsentrasjon kalles hyperkalsemi. Muskelkramper (tetani), nummenhet og prikninger er typisk ved hypokalsemi. Muskel-skjelettsmerter, muskelsvakhet og kvalme er typiske symptomer på hyperkalsemi.

Måling av kalsium i blodet

Kalsiumkonsentrasjonen i blodet er normalt mellom 2,20 og 2,55 millimol per liter (mmol/L), omtrent halvparten av dette er i form av frie kalsiumioner (Ca2+), 40 prosent er bundet til proteinet albumin, og de resterende cirka ti prosent er bundet til andre anioner som laktat og sitrat. Det er den frie kalsiumkonsentrasjonen (såkalt «fritt kalsium»), som er biologisk aktiv. Denne ligger normalt mellom 1,15 og 1,33 mmol/L.

Total kalsium og fritt kalsium

Kalsium måles oftest som total kalsium, altså det som er fritt og det som er bundet. Fritt kalsium kan også måles, og er det beste målet for kalsiumkonsentrasjon i blodet, men er mer ressurskrevende å måle. Derfor måles oftest total kalsium i første omgang. Dersom den er utenfor referanseområdet, er det anbefalt å måle fritt kalsium for å finne ut om det foreligger en kalsiumforstyrrelse siden total kalsium overestimerer kalsiumkonsentrasjonen.

Albuminkorrigert kalsium

Mange laboratorier oppgir albuminkorrigert kalsium ved å bruke forskjellige formler. Konsentrasjonen av albumin i blodet kan påvirke kalsiumkonsentrasjonen. Mange studier har imidlertid vist at albuminkorrigert kalsium ikke er et mer presist mål enn total kalsium og det er derfor ikke lenger anbefalt å bruke.

Kalsium som signalformidler

Inne i cellene er kalsium bundet til celleorganeller, først og fremst til endoplasmatisk retikulum (i muskelceller sarkoplasmatisk retikulum) og til mitokondrier. Konsentrasjonen av fritt kalsium inne i cellene er derfor svært lav, som regel under 0,1 μmol/L. Frisetting av bundet kalsium er et signal for å sette i gang for eksempel sammentrekning av muskelceller, utskillelse av hormoner fra kjertler og nevrotransmittere fra nerveceller. Kalsium er også et viktig signal i forbindelse med genaktivering og proteinsyntese.

Kalsiumfrisettingen inne i cellene utløses når cellemembranen depolariseres. Depolarisering fører til aktivering av spenningsstyrte kalsiumkanaler som slipper små mengder Ca2+ inn i cellen, såkalt «triggerkalsium». Dette utløser frisetting av Ca2+ fra lagre inni cellen slik at fritt Ca2+ i cellen øker fra mindre enn 0,1 μmol/L til omtrent 10 μmol/L. Resultatet er en aktivering av Ca2+-avhengige enzymer, blant annet proteinkinaser.

Ca2+-signalet slås av ved at Ca2+ bindes (sekvestreres) eller transporteres ut av cellen igjen ved prosesser som krever energi. I nerveceller finnes det også reseptorstyrte Ca2+-kanaler som antas å være av spesiell betydning for sammenhengen mellom nevronal aktivitet og nervesystemets utvikling og modulering.

Kalsiumsignalering

Når en muskelcelle skal trekke seg sammen, kommer det først et nervesignal. Signalstoffer fra nervecellen aktiverer muskelcellen, det oppstår et aksjonspotensial. Kalsium slipper ut fra et lager inni cellen og fester seg på troponin. Dette gjør at de to muskelfibrene aktin og myosin kan koble seg til hverandre og dette gjør at muskelcellen trekker seg sammen.

Av /OpenStax CNX, Anatomy and Physiology.
Lisens: CC BY 4.0

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg