Katalysator, forbindelse som inngår i og fremmer en kjemisk reaksjon uten at det forbrukes eller forandres. Så godt som alle prosesser i en levende celle formidles av organiske katalysatorer som kalles enzymer.