RNA

RNA er den internasjonale betegnelsen på ribonukleinsyre, en nukleinsyre (kjernesyre) som spiller en viktig rolle i kontrollen av produksjonen av proteiner i cellen. Enkelte virus har RNA som sitt arvemateriale i stedet for DNA.

Faktaboks

etymologi:
forkortelse for engelsk ribonucleic acid

Struktur

DNA- og RNA-molekylene oppviser mange likhetstrekk når det gjelder oppbygning. Begge inneholder, ved siden av et «skjelett» av karbohydrat- og fosfatmolekyler, bare fire slags byggesteiner. I DNA er disse byggesteinene purinbasene adenin og guanin og pyrimidinbasene cytosin og thymin, mens den siste byggesteinen, thymin, i RNA er erstattet av pyrimidinbasen uracil.

På samme måte som DNA er RNA-molekylene ordnet som en streng eller tråd, som kan bestå av tusener av byggesteiner. Mens DNA normalt består av to tråder som er spunnet om hverandre, er RNA normalt enkelttrådet. Det er variasjonen i baserekkefølgen i DNA som er det molekylære grunnlag for den enorme arvemessige variasjonen.

Typer

tRNA. Et tRNA-molekyl som transporterer aminosyren fenylalanin. Alle tRNA-molekylene antar omtrent samme form vist skjematisk (A) og etter tredimensjonal folding (B). De to vesentligste forskjellene mellom de forskjellige tRNA-molekylene er basetripletten i antikodon som passer til ett eller flere kodoner i mRNA, og hvilken aminosyre som kobles til og transporteres av det bestemte tRNA-molekylet.

Av /Store medisinske leksikon ※.

I høyerestående organismer forekommer det forskjellige typer RNA-molekyler. mRNA (messenger-RNA, «budbringer»-RNA), tRNA (transport-RNA) og rRNA (ribosomalt RNA) er viktige komponenter i proteinsyntesen. Mer enn 90 prosent av RNA i cellen utgjøres av rRNA og tRNA. mRNA utgjør bare 1–5 prosent, men har en viktigere rolle enn den relativt beskjedne mengden kunne tyde på. Mikro-RNA (miRNA) er en klasse RNA-molekyler som nedregulerer andre geners funksjon ved ulike mekanismer.

Funksjon

Den sentrale oppgaven for mRNA er å transportere informasjon om proteiners sammensetning fra DNA til ribosomene, hvor proteinene lages. Et protein er en kjede av aminosyrer satt sammen med peptidbindinger. Én DNA-sekvens gir oppskriften på sammensetningen av en slik polypeptidkjede. Det er 20 aminosyrer å velge blant til oppbyggingen av aminosyrekjedene, og det er baserekkefølgen i mRNA (som igjen reflekterer rekkefølgen i DNA) som gir anvisning om hvilken aminosyre som skal på hvilken plass (aminosyresekvensen).

De fleste gener som koder for proteinstruktur hos høyere organismer, har innskutte basesekvenser (introner) som ikke koder for proteinsammensetning. Først lages en RNA-streng som reflekterer basesammensetningen i hele DNA-tråden (primært transkript). Deretter kuttes de ikke-kodende sekvenser ut, og de kodende sekvensene føyes sammen og blir til det egentlige mRNA. Dette kalles mRNA-spleising. Hos laverestående organismer (bakterier) finnes den genetiske informasjonen i en sammenhengende DNA-tråd uten introner, og det endelige mRNA lages direkte uten spleising.

tRNA er forholdsvis små molekyler (75–80 nukleotider). Et tRNA-molekyl har til oppgave å frakte en bestemt aminosyre til ribosomene, der produksjonen av proteiner finner sted. Hver aminosyre har sitt eget tRNA-molekyl, som passer til en bestemt kode i mRNA (se kodon). Dermed «oversettes» en bestemt basesekvens i mRNA til en entydig sekvens av aminosyrer i det tilhørende protein (translasjon). I 1966 lyktes det den amerikanske biokjemikeren Robert W. Holley (1922–1993) å finanalysere det første tRNA-molekylet (for aminosyren alanin). For dette ble han tildelt Nobelprisen i fysiologi eller medisin i 1968.

Senere har man også klart å analysere sammensetningen av de øvrige tRNA-molekylene. Det finnes et stort antall forskjellige tRNA-molekyler, men mange av disse har identisk funksjon. rRNA er, sammen med forskjellige proteiner, byggesteiner i ribosomet. Det finnes fire typer rRNA. Disse kalles 5S, 5.8S, 18S og 28S RNA, og disse kodes fra mange sett av gener. Det er en fordel for en celle å ha flere sett med rRNA-gener, da en celle trenger store mengder slike rRNA-molekyler for å bygge opp sine ribosomer. rRNA lages i et bestemt område i cellekjernen kalt nukleolus. Her settes også subenhetene av rRNA og proteiner sammen til ribosomer.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Markus Holt

Helt i enden av det siste avsnittet om rRNA, står det at det fins fire typer rRNA, men det er listet fem ulike typer. Er det jeg som har misforstått, eller er det rett og slett en skriveleif?

svarte Thale Kristin Olsen

Hei Markus, og takk for kommentaren din. Det stemmer at det finnes fire typer cytoplasmisk rRNA i eukaryote celler. En av de kalles 5.8S, og det er nok det kommaet som gjør at det kan se ut som teksten nevner fem og ikke fire typer. Jeg har gjort om til punktum i teksten for å gjøre dette litt mer tydelig. Hilsen Thale, redaktør

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg