Katamnese, (av kata- og gr. 'huske'), en pasients skildring av sykdommen når det hele er over; motsatt: anamnese.