Keratoskopi, undersøkelse av hornhinnens krumning ved hjelp av et instrument (keratoskop) som gjør det mulig å iaktta speilbilder i hornhinnen, f.eks. av lysende mønstre, sirkler og rette linjer. Speilbildet forvrenges hvis det foreligger en krumningsfeil. Ved f.eks. astigmatisme vil sirkler fremstå som ovaler hvor den korteste diameteren svarer til retningen på den krummeste delen av hornhinnen.