Kliniker, lege som undersøker og behandler pasienter ved sykesengen.