Knokkelsvinn er en upresis betegnelse på kalksvinn, osteomalasi.