Koboltapparat, strålebehandlingsapparat for kreft. Høyenergetisk fotonstråling (gammastråling) fra sterkt radioaktivt koboltisotop 60Co slippes kontrollert ut fra et blendersystem i en strålingsisolert beholder. Se strålebehandling, se også gammastråling.