Koledokoktomi er kirurgisk innsnitt i den store gallegangen (ductus choledochus).