Kommunikantvene, ekstremitetsvene som forbinder to større overflatiske vener eller danner forbindelse mellom det dype og det overflatiske venenettet, det samme som perforantvene.