Kraniologi er læren om hodeskallens oppbygning. 'Kraniologi' er også brukt som synonym for frenologi.