Kroppsceller, alle andre celler i kroppen enn kjønnscellene (sædceller og eggceller). Kroppscellene har det for arten typiske kromosomtall, og kromosomene er ordnet parvis. Det ene medlemmet av et kromosompar skriver seg fra faren (det er av paternell opprinnelse) og det andre fra moren (det er av maternell opprinnelse). Delingsprosessen for kroppsceller kalles mitose. Se også cellen, kromosomer.