Kryofibrinogen, abnormt fibrinogen som utfelles i kulde (4 °C) og oppløses igjen ved 37 °C. Kryofibrinogen er funnet i blodplasma ved forskjellige sykdomstilstander, f.eks. ved intravaskulær koagulasjon og ved visse kreftformer.