Kusmavirus er et RNA-virus som tilhører familien Paramyxoviridae (se myksovirus) og forårsaker kusma.