Lam er det å ha nedsatt eller fullstendig mangel på kraft i én eller flere kroppsdeler. En som er lam i et bein kan derfor enten totalt mangle bevegelighet eller kunne bevege beinet noe. Se lammelse.