Leddmus, knokkel-, brusk- og/eller leddkapsellegemer som ligger løst i et ledd. Leddmus forekommer ofte i albue- og kneledd. De kan oppstå hvis leddet er utsatt for vold, eller i forbindelse med knokkel- og brusklidelser. En leddmus kan komme i klemme mellom leddflatene og forårsake en plutselig låsing av leddet, og det blir ikke sjelden nødvendig med operasjon.