Lege artis, høytidelig uttrykk for at medisiner og medisinsk behandling er ordinert korrekt og er i overensstemmelse med legekunstens beste regler. Uttrykket brukes på resepter om måten et medikament skal fremstilles på, men er mindre aktuelt enn tidligere fordi de fleste legemidler nå er fabrikkprodusert.