Levring, koagulasjon av kolloidale løsninger til en bløt masse av væskeholdige gelklumper med leveraktig konsistens. Betegnelsen stammer fra og er særlig brukt om koagulering av blod (blodlevring), fordi blodkoagelene er leverfarget.