Lithopaedion, (av lito- og gr. 'barn'), steinfoster. Hvis fosteret har nådd en viss størrelse før det dør, kan det ikke bli fullstendig resorbert, men gjennomgår mumifikasjon eller forkalkning, og det dannes et såkalt steinfoster. Lithopaedion kan være resultat av et avdødt foster som ikke utstøtes av livmoren (missed abortion) eller en følge av svangerskap utenfor livmoren (ektopisk svangerskap).