locus Kiesselbachi, karrikt område i slimhinnen i fremre del av neseskilleveggen. Neseblødning finner ofte sted i locus Kiesselbachi. Navn etter Wilhelm Kiesselbach (1839–1902), ty. øre-, nese- og halsspesialist.