Logoped, person som er utdannet i logopedi. Utdannelsen skjer ved institutt for spesialpedagogikk ved universitetene i Oslo og Bergen, og ved Høgskolene i Sogn og Fjordane og fører frem til mastergrad.