Lymfatisk leukemi, undergruppe av blodkreft (leukemi) der opphavscellen til kreftcellene i den leukemiske klon utgår fra den cellerekken som utvikler seg til lymfocytter. Lymfatisk leukemi deles inn i akutt og kronisk type.