Malasi er oppbløting av vev. Ordet inngår i enkelte sykdomsbetegnelser, som encefalomalasi (hjernebløthet) og osteomalasi (en form for benskjørhet).