Malleus er det latinske navnet på hammeren, den ytterste og største av de tre små knoklene i mellomøret.